olulised uudised kõigile!

08.10.17: Tuulberg indexi liidrid pole mitte ainult aktiivsed majanduses vaid ka ühiskondlikus elus. Nii kandideerivad mitmed meie seast ka 15. oktoobril toimuvatel kohalike volikogude valimistel. 

Indexi kunagina algataja, osanik ja praegune analüütik kandideerib taas Haapsalu Linnavolikokku ja taas sotsiaaldemokraatide nimekirjas. Ta on ka varem korduvalt osalenud Haapsalu volikogu töös rahandus-, eelarve- ja revisjonikomisjonide esimehena ja liikmena.

20.01.18.: Äsja äriregistrile esitatud 2017. aasta majandusaasta aruande kohaselt on Tuulberg Index OÜ saanud rekordilise kahjumi -5 889 eurot. See oli aruande selgistuste kohaselt põhjustatud juriidilistest kuludest (lõivud) ja sponsorlusest noortemeeskondadele ja -võistlustele ning makstavatest stipendiumitest. Tuulberg Indexi varade maht on 66 754 eurot. Sellest moodustavad laenud 6 598 eurot ja omakapital 60 156 eurot.

tuulberg indexi liidrid kandidaarivad kohalikel valimistel

tuulberg index lõpetas 2017. aasta rekordilise kahjumiga

Tuulberg Index aga kasvas 2017. aastal +8,49 % võrra, mis jääb samuti tugevalt alla Indexi 13 tegevusaasta keskmisele aastatootlusele +49,72%. See tähendab, et 2017. aastal kasvatasid võlausaldajad oma vara 8,49 % võrra.

Eeltoodud andmetest lähtuvalt saab 2017. aastat hinnata ebaõnnestunuks.

Tuulberg Indexi Councilil seisab ees tõsine juhtunu analüüs, seda enam, et maailmarturgudel oli eelmine aasta rekordiline. 

Haapsalu Linnavolikokku kandideerib samuti meie Councili liige Olari Nebokat (Reformierakond).

Pärnu Linnavolikokku kandideerib Oliver Kikas (IRL).

Tuulberg Index Councili esimees Allan Rist kadideerib Saarde Vallavolikokku valimisliidu Koduvald nimekirjas.

Tegemist on aktiivsete ja võimekate isikutega ning valija ei eksi kui annab hääle just neile neljale isikule.

tuulberg index OÜ sai 24. jaanuaril 10-aastaseks

24.01.18.: 24. jaanuaril tähistab Tuulberg Index OÜ oma registreerimise 10. aastapäeva. Just sellest ajast alates haldab osaühing juba varem eraviisiliselt algatatud samanimelist väärtpaberiindeksit. Indeksit arvutatakse indeksisse ostetud turuinstrumentide ostu- ja müügihindade vahe alusel. Oluliseks peetakse suurt hajutatust ja eeskujuks on võetud erinevate riikide pensionifondide haldamine.

Tuulberg indexi osanikke on 4 isikut ja lisaks on mõned indeksisse investeerijad. Viimastel aastatel on index tegemas tähelendu hariduse vallas, kaasates hetkel 107 noort ja andekat inimest kümnekonnast riigist indeksisse ostude ja sellest müükide kujundamisse. Tulemused on aina paremad.

Tuulberg Index on üle 12 aastase tegevuse käigus tõusnud 7,46 korda. Nii häid tulemusi ja originaalseid lahendusi on raske leida.  Edu edaspidiseks, noored!