Upcoming events: Tuulberg Index Council continuous active participation in stock markets!
gallery/1435337774_facebook
gallery/1435337799_twitter

heinar tuulu tuulberg

Kas ma sobin volikokku? Valija otsustab!

haapsalu - võimalustelinn kõigile!

Olen noorte ja aktiivsete kandidaat

iga valija on ettevõtlik, sest julgeb otsustada. pätid mind ei vali!

Haapsalu on kandidaat tervisliku ja parima ravilinna tiitlile.  Linn peab korras hoidma ja ka jõudumööda uuendama maal olevad spordirajatised, 

lastemänguväljakud ja Parelepa parkmetsa. Haapsalus on head spordi- ja tervisebaasid ja neid tuleb lubada maksimaalselt kasutusse võtta nii külaliste kui oma inimeste poolt. Veel rohkem tuleb linnas toetada seniseid ravivõimalusi, luua uusi ravijärgseid hooldusabi- ja eneseabi võimalusi. Need sammud aitavad kaasa paremate töötajate ja vitaalsemate eakate arendamisele.

Kõik Haapsalu sissesõidu- ja maateed, tänavad ja kõnniteed  tuleb arengukavas kinnitatud plaani alusel uuendada ja neid pidevalt hooldada. Haapsalu elanike ja ettevõtjate võimalusi avardaks  otsustavalt raudteeühendus Tallinna ja Rohukülaga ja lennuvälja kasutuselevõtt väikelennukite jaoks. Kui meie transport on maksimaalses korras, siis hakkab meile tulema ka uusi jõukamaid ja aktiivseid püsielanikke, kes loovad uusi töökohti ja maksavad linnakassasse kopsakamaid makse.

Kõik Haapsalu ja Ridala lapsed peavad saama koolidesse ja lasteaeda, kus on head õpetajad ja korras majad. Selle saavutamiseks tuleb kindlasti nelja aasta jooksul uuendada kolm lasteasutust (põhikool, algkool ja Uuemõisa kool). Kindlasti peavad olema toetatud erinevad huviringid ja -koolid. Linnapalgal olevad töötajad kõigis neis asutustes peavad hakkama taas saama vähemalt Eesti keskmist vastava ala töötajate palka. 

Mul on hea volikogu karastus. Olen olnud:

1996-1998 ja 2013-2015 Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni liige ja esimees,

2005-2013 Haapsalu Linnavolikogu rahanduskomisjoni liige ja esimees.

2013. aasta valimistel andsid valijad mulle üllatuslikult palju 117 häält. 

Olen aastatel 1993-2013 olnud majandus- ja ettevõtlusõpetaja Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumis. Samuti on mul aastaid õnnestunud õpetada majandusmatemaatikat täiskasvanutele. Aastast 2008 olen Tuulberg Index OÜ osanik. See on Haapsalu firma, mis investeerib ligi 10 riiki ja kaasab noori aktiivselt majandustegevusse.   

Sel ajal kui mitmed konkureerivad kandidaadid sõimlevad ja uhkeldavad oma seniste saavutustega teatan kindlalt, et toetan inimesi, kes on ettevõtlikud ja koostöövõimelised ega tegele selliste räpaste tegudega.

Tegelikult viivadki ju Haapsalu suurlinna elu edasi ettevõtlikud inimesed nii linnas kui maal. Ettevõtlikud inimesed ei anna kohe alla ajutiste raskuste ees, otsivad uusi lahendusi ja võimalusi. Kui sein päris vastu tuleb, siis on linnavalisuse abi teretulnud. Mis on meie võimalused?

1.  TLÜ Haapsalu Kolledži ja Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilaste praktika korraldamine lähikonnas, seda tihedas koostöös linna, ettevõtete ja koolide vahel.

2. Paremate transpordivõimaluste  loomine. Siia alla kuuluvad bussiliinid, teede täielik renoveerimine Euroopa Liidu ja riigi abiga, Haapsalu kaidele sobiva süvisega juurdpääsuteed, Kiltsi lennuvälja kohandamine vöikelennukite vastuvõtuks ja rongiühenduse taastamine.

3. Linnavalitsuse, ettevõtjate ja kodanikeühenduste ning külaseltside aktiivne ja regulaarne koostöö. Ettevõtjaid ja aktiivseid inimesi tuleb kaasata linnavolikogude komisjonidesse.

4. Noorte ettevõtlikkuse arendamine läbi majandus- ja ettevõtlusõppe ning õpilasfirmade tegevuse koolides ja Innovatsioonikeskuses. Loomulikult arendavad noorte ettevõtlikkust osalemine noorteürituste korraldamises ja Haapsalu Noortevolikogu töös. 

Ma tahaksin anda igale Haapsalu inimesele võimaluse end teostada ja olla kasulik nii endale kui teistele!

hea ravi ja sportlikud inimesed 

head teed ja aktiivsed inimesed

hea haridus ja noored inimesed

Eesnimi  
Perekonnanimi  
Heinar Tuulbergi pikkus (cm)  

Tuulberg index OÜ loosib ühele  õigesti vastanule 182 eurot!

Küsimus: Heinar Tuulberg on valitud neljal korral Läänemaa parimaks spordiaktivistiks. Ta asutas ja juhtis 17 aastat legendaarset Lääne Korvpalliliigat. Kuna korvpall on pikkade mäng, siis küsime kui pikk on H. Tuulberg?

Loosi tahtel saab keegi  H. Tuulbergi valituks osutumisel loosiga  vähemalt 182 eurot (iga hääl üle 182 = 1 euro lisaks). Selleks tuleb saata õige vastus alljärgnevale küsimusele. Auhinna loosimine on 16. oktoobril!

Tänaseks vastanuid: 70  

kolm tähtsat asja selle saavutamiseks

gallery/raudteejaam

Suured kogemused volikogus

Minu tugevaimaks küljeks on Haapsalu haridus- ja noorteelu hea tundmine. 

Olen tegev juba 35 aastat linna erinevates haridusasutustes ja 26 aastat spordi- ja noorte-ühingute juhatustes. Seetõttu soovin edaspidi osaleda haridus- ja kultuurikomisjoni töös, sest see on minu kutsumus.

gallery/riigikogus
gallery/tuulbergindex_ajalooline

Kooli- ja noorteelu hea tundmine

Head ettevõtluskogemused

gallery/tuulberg

Tuulberg index OÜ andmed: registrikood 11462614, aadress Läänemaa, Haapsalu, Kastani tn 18-11, 90508, telefon (+372)5078595, email: volikogu@tuulberg.ee

Arvelduskontod Swedbankis: EE372200221061602242 (EUR) ja EE722200221061669803 (USD)

Heinar Tuulu Tuulberg

182